Inhibitory acetylocholinoesterazy

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z AChEI)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Inhibitory acetylocholinoesterazy (I-AChE) - substancje hamujące aktywność katalityczną acetylocholinoesterazy. Wyróżnia się inhibitory acetylocholinoesterazy odwracalne (np. substancje stosowane przy leczeniu choroby Alzheimera, miastenii gravis, pooperacyjnej niedrożności jelit) i nieodwracalne (np. fosforan tri-o-krezylu, gazy bojowe, insektycydy fosforoorganiczne). Zobacz też: parasympatykomimetyk, reaktywator acetylocholinoesterazy. Zatrucia I-AChE manifestują się wystąpieniem objawów muskarynowych wynikających z pobudzenia receptorów muskarynowych pozazwojowych nerwów cholinergicznych w układzie oddechowym, objawów nikotynowych. Działanie atropiny znosi te objawy.

Fosforan tri-o-krezylu.png

Ang.: Acetylcholinesterase inhibitors, anti-cholinesterases, AChEI, AChE inhibitors