Wskaźnik średniego narażenia

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z AEI)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wskaźnik średniego narażenia - średni poziom substancji w powietrzu, obliczany na podstawie trzyletnich średnich wyników pomiarów stężenia pyłu zawieszonego o średnicy aerodynamicznej nie większej niż 2,5 μm (PM2,5). Jest wykorzystywany do obliczania krajowego celu redukcji narażenia oraz pułapu narażenia na PM2,5. Jest określany na podstawie pomiarów przeprowadzanych w obszarach miejskich, gdzie poziomy zanieczyszczeń powietrza są reprezentatywne dla narażenia ludności. Wskaźnik ten został wprowadzony w Dyrektywie 2008/50/EC jako dodatkowe wymaganie mające służyć redukcji narażenia ludności na PM2,5.

Ang.: Average exposure indicator, AEI