Akceptowany poziom narażenia operatora

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z AOEL)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Akceptowany poziom narażenia operatora (AOEL). Największa ilość substancji czynnej środka ochrony roślin lub produktu biobójczego, na jaką może być narażona osoba wykonująca zabiegi tym środkiem (operator), nie powodująca jakichkolwiek szkodliwych skutków zdrowotnych, wyrażana w mg/kg masy ciała.

Ang.: Acceptable operator exposure level, AOEL