Ryzyko akceptowalne

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Acceptable risk)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ryzyko akceptowalne (ryzyko dopuszczalne) - w zdrowiu publicznym: określone prawdopodobieństwo wystąpienia choroby lub innych zaburzeń zdrowotnych wskutek narażenia na potencjalny czynnik ryzyka, które może być zaakceptowane przez człowieka, społeczność, organizację, lub administrację państwową jako możliwe do pominięcia. Np. przy ocenie ryzyka związanego z narażeniem zawodowym na czynniki chemiczne, za akceptowalny uważa się oszacowany wzrost ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej w ciągu całego życia od 1 x 10-3 do 1 x10-5 (tzn. od 1:1000 do 1:100 000) (zob. też ryzyko akceptowane).

W zarządzaniu ryzykiem możliwość akceptacji ryzyka zależy od danych naukowych, czynników socjalnych, ekonomicznych i politycznych oraz oczekiwanych korzyści wynikających z narażenia na określony czynnik ryzyka.

Ang.: Acceptable risk