Poziom reagowania

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Action level)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Poziom reagowania (próg reagowania, poziom działania)

  • (1) Stężenie substancji szkodliwej (zanieczyszczenia) w żywności wymagające podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych, takich jak zajęcie i zniszczenie skażonego produktu, ewakuacji narażonej populacji lub odpowiednie zabezpieczenie, usunięcie źródeł zanieczyszczenia.
  • (2) W odniesieniu do dioksyn, furanów, dioksynopodobnych PCB stężenie substancji, którego przekroczenie wymaga zidentyfikowania ich źródeł oraz podjęcia działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie tych substancji lub zmniejszenie ich poziomów. W tym przypadku poziomy reagowania są zawsze niższe niż obowiązujące wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów dla tych związków.

Ang.: Action level