Adaptacja

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Adaptacja (przystosowanie) - W biologii: zjawisko o charakterze strukturalnym lub funkcjonalnym dostosowujące organizmy do określonych warunków środowiska. Rozróżnia się dwa rodzaje adaptacji:

  • (1) Genotypową, związaną ze stopniową zmianą w informacji genetycznej, mającą charakter dziedziczny i prowadzącą do przemian ewolucyjnych na drodze doboru naturalnego.
  • (2) Fenotypową, nie podlegającą dziedziczeniu, dotyczącą cech nabytych wynikających z bezpośredniego oddziaływania czynników środowiskowych i plastyczności organizmów. Pozwala na przeżycie organizmu w danych warunkach środowiska.

Ang.: Adaptation