Addukt DNA

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Addukt DNA - Produkt reakcji kowalencyjnego wiązania się substancji chemicznej o charakterze elektrofilowym z cząsteczką kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). Przypuszcza się, że ich obecność ma wpływ na zapoczątkowanie procesu mutagenezy i kancerogenezy.

Ang.: DNA adduct