Średnia arytmetyczna

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Arithmetic mean)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Średnia arytmetyczna - Miara tendencji centralnej rozkładu, szczególnie właściwa dla danych o rozkładzie zbliżonym do normalnego, wyliczana jako iloraz sumy wartości liczbowych wszystkich elementów danego zbioru do jego liczebności.

Ang.: Arithmetic mean