Badania biegłości

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badania biegłości (PT) - określenie, za pomocą międzylaboratoryjnych badań porównawczych, zdolności laboratorium do przeprowadzenia badań w określonym zakresie. Głównym ich zastosowaniem jest ocena zdolności laboratorium do kompetentnego wykonywania badań; są też narzędziem do oceny i wykazywania wiarygodności uzyskiwanych wyników. Systematyczny udział w badaniach biegłości stanowi element zarządzania jakością w laboratorium.

Ang.: Proficiency testing, PT