Badanie toksyczności ostrej dla rozwielitek – Daphnia sp

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badanie toksyczności ostrej dla rozwielitek – Daphnia sp. - polega na określeniu wpływu różnych stężeń badanej substancji na zdolność rozwielitek do pływania. Stosuje się stężenia wzrastające w postępie geometrycznym, przy narażeniu trwającym przez 48 h. Stanowi podstawę do obliczania wartości EC50 dla rozwielitek (Wytyczna OECD 202).

Ang.: Daphnia sp. acute immobilisation test