BMDL

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Benchmark dose lower limit)
Skocz do: nawigacja, szukaj

BMDL - dolna granica 95.% przedziału ufności BMD, tj. dawki wyznaczającej. Stosowana w ocenie ryzyka wartość odniesienia będąca punktem na krzywej zależności dawka-odpowiedź, wykorzystywana w obliczaniu marginesu narażenia. Najczęściej stosuje się wartości BMDL1, BMDL5 i BMDL10 związane z wartościami BMD1, BMD5 i BMD10.

Ang.: BMDL, benchmark dose lower limit