CMR

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

CMR - w systemie REACH akronim oznaczający substancje chemiczne rakotwórcze (zobacz rakotwórczość), mutagenne (zobacz mutagen, mutagenność) i działające szkodliwie na rozrodczość.

Ang.: CMR, Carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction