Badanie kliniczno-kontrolne

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Case-control study)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badanie kliniczno-kontrolne - obserwacyjne badanie analityczne, w którym badacz dobiera grupę osób chorych (lub posiadających inną badaną cechę), a następnie dobiera do nich grupę kontrolną składającą się z osobników pochodzących z tej samej populacji, co przypadki, ale wolnych od choroby (lub innej badanej cechy). Kolejnym krokiem jest określenie proporcji osób narażonych w grupie przypadków oraz w grupie kontroli. Badanie to nie pozwala na określenie zapadalności, ale umożliwia wyliczenie stosunku szans narażenia, w grupie przypadków i kontroli. Stosunek ten służy do oszacowania stosunku zapadalności osób narażonych i nie narażonych. Oszacowanie to jest tym dokładniejsze im choroba jest rzadsza. Badanie kliniczno-kontrolne może być

Ang.: Case-control study, case-referent study