Odpady chemiczne

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Chemical wastes)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Odpady chemiczne - zużyte lub nie nadające się do dalszego użytku substancje lub mieszaniny chemiczne oraz ich opakowania. Nie mogą być wylewane do kanalizacji ani traktowane jako odpady komunalne. Ich zbieranie powinno odbywać się według procedury obowiązującej w danej jednostce organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady chemiczne do utylizacji mogą być przekazywane wyłącznie firmom wyspecjalizowanym, posiadającym stosowne upoważnienie.

Ang.: Chemical wastes