Chronobiologia

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Chronobiologia - dziedzina wiedzy zajmująca się różnymi aspektami rytmów biologicznych. Bada zachowanie się organizmów pod wpływem cyklicznych zjawisk o charakterze:

Bada także mechanizmy sterujące tymi zjawiskami, jak również regulujące ich przebieg w czasie, na poziomie organizmów, narządów, tkanek, komórek i na poziomie subkomórkowym. Wyniki badań z zakresu chronobiologii wykorzystywane są w medycynie, np. zakłócenia rytmów biologicznych uwzględniane są w diagnostyce różnych chorób. Zobacz też chronofarmakologia).

Ang.: Chronobiology