Klasyfikacja

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Classification)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Klasyfikacja - w przepisach o substancjach i mieszaninach chemicznych: poddanie analizie właściwości substancji lub mieszaniny chemicznej w aspekcie zagrożeń jakie mogą stwarzać podczas stosowania lub użytkowania. Ocenia się zagrożenia związane z toksycznością, właściwościami fizyko-chemicznymi oraz ekotoksycznością. Podstawą klasyfikacji są wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych metodami określonymi w przepisach Ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych. W klasyfikacji mieszanin chemicznych stosowana jest również konwencjonalna metoda obliczeniowa na podstawie zawartości substancji niebezpiecznych i ich [Stężenie graniczne|stężeń granicznych]]. Szczegółowe zasady klasyfikacji określane są w rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych.

Ang.: Classification