Kohorta

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Cohort)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kohorta - W epidemiologii: wybrana, odpowiednio do celu badania, grupa osób, która pozostaje w obserwacji przez określony czas. W badaniach kohortowych definiowana jest jako grupa o wspólnych przejściach lub narażeniu na ten sam czynnik i obserwowana przez określony czas pod kątem występowania u jej członków badanego wyniku. W badaniach analitycznych porównywane są kohorty o różnym narażeniu. Wyróżnia się następujące kohorty:

  • kohorta losowa (randomized cohort) - ludzie dobrani losowo;
  • kohorta terenowa (field cohort) - podzbiór populacji zdefiniowany inaczej np. przez zamieszkiwanie lub przebywanie na określonym terenie lub miejscu;
  • kohorta urodzenia (birth cohort) - podzbiór populacji składający się z osób urodzonych w określonym przedziale czasowym, np. kohorta urodzonych w latach.

Ang.: Cohort