Cytotoksyczność

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Cytotoxic activity)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Cytotoksyczność (aktywność cytotoksyczna) - zdolność czynnika chemicznego, fizycznego lub biologicznego do zahamowania wzrostu, proliferacji bądź śmierci komórek. Miarą aktywności cytotoksycznej substancji chemicznej jest taka wartość stężenia hamującego, które powoduje 50.% zahamowanie wzrostu i proliferacji komórek hodowli, w stosunku do komórek kontrolnych (IC50). Do jej oceny stosowane są testy, które w sposób bezpośredni lub pośredni pozwalają na pomiar różnego typu zmian odzwierciedlających aktywność cytotoksyczną, np. liczby żywych komórek, w połączeniu z określeniem integralności błony komórkowej, oznaczeniem aktywności enzymatycznej związanej z metabolizmem komórki, określeniem zdolności do podziałów komórkowych (zobacz proliferacja komórkowa czy określeniem całkowitej zawartości białka lub DNA w hodowli komórkowej.

Ang.: Cytotoxic activity