Dawka wyznaczająca

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dawka wyznaczająca (BMD) - dawka (lub poziom narażenia) powodująca nieznaczny, lecz możliwy do zmierzenia skutek, zwykle ustalany jako 5. lub 10.% wzrost występowania tego skutku w porównaniu do grupy kontrolnej. BMD oblicza się stosując modele matematyczne wykorzystujące dane doświadczalne uzyskane w obrębie zastosowanego zakresu dawek (lub poziomów narażenia) w badaniu. BMD stanowi dokładniejsze przybliżenie miary toksyczności niż NOAEL lub LOAEL, ponieważ uwzględnia niepewność wynikającą z przeprowadzonego badania. Zobacz też BMDL.

Ang.: Benchmark dose, BMD