Badanie opóźnionej neurotoksyczności

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badanie opóźnionej neurotoksyczności - wykonuje się w celu stwierdzenia czy badana substancja chemiczna hamuje aktywność neuropatycznej esterazy docelowej powodując wystąpienie klinicznych i morfologicznych skutków opóźnionej neurotoksyczności. Badania wykonuje się na kurach, podając im jednorazową dawkę badanej substancji drogą pokarmową; czas obserwacji wynosi 21 dni. Jako kontrolę pozytywną stosuje się tri-o-krezylofosforan (TOCP). Po zakończeniu obserwacji przeprowadza się badania makroskopowe i histopatologiczne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (Wytyczna OECD 418).

Ang.: Delayed neurotoxicity testing