Detektor mas

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Detektor mas (detektor masowy, MSD) - miniaturowy spektrometr mas stosowany w chromatografie jako detektor. Umożliwia on otrzymanie chromatogramu zapisanego w postaci całkowitego prądu jonowego składników próbki lub w przypadku rejestracji intensywności pojedynczych, wybranych jonów w postaci fragmentu widma masowego analizowanych substancji. Umożliwia również rejestrację pełnych widm masowych poszczególnych składników mieszaniny. Porównanie charakterystycznych jonów masowych pochodzących z badanej próbki z danymi z biblioteki widm lub analizy próbki roztworu wzorcowego umożliwia identyfikację i oznaczenie ilościowe badanego analitu.

Ang.: Mass selective detector, MSD