Detektor olfaktometryczny

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Detektor olfaktometryczny (detektor zapachowy) - detektor stosowany w chromatografii gazowej do analizy żywności i napojów. Wykorzystywany do określenia zależności pomiędzy składem i zawartością lotnych związków a właściwościami organoleptycznymi produktów spożywczych, a także do identyfikacji i porównań związków wchodzących w skład aromatu żywności lub związków odpowiedzialnych za niepożądane zapachy.

Ang.: Aroma detector