Deterministyczna ocena ryzyka

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Deterministyczna ocena ryzyka - w toksykologii: metodologia umożliwiająca zbadanie czy w założonych z góry (zdeterminowanych) okolicznościach narażenia dojdzie do przekroczenia dawki referencyjnej. W przypadku deterministycznej oceny ryzyka przyjmuje się, że przekroczenie dawki referencyjnej stwarza nieakceptowalne ryzyko dla zdrowia. Podejście to jest wykorzystywane przy ustalaniu i zatwierdzaniu najwyższych dopuszczalnych poziomów czynników ryzyka, takich jak np. NDP czy NDS, a także przy ocenie potencjalnych skutków zdrowotnych wynikających z ich przekroczenia.

Ang.: Deterministic risk assessment