Dobra praktyka rolnicza

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dobra praktyka rolnicza (DPR, GAP) - zbiór praktyk umożliwiających wyprodukowanie bezpiecznej żywności przy użyciu wszelkich dostępnych metod i środków. W przypadku środków ochrony roślin DPR oznacza zalecane, dozwolone lub zarejestrowane w kraju bezpieczne ich stosowanie w konkretnych warunkach na jakimkolwiek etapie produkcji, przechowywania, transportu, dystrybucji i przetwarzania żywności oraz pasz.

Potocznie: sposób zastosowania środka ochrony roślin zgodnie z warunkami wymienionymi na etykiecie-instrukcji stosowania.

Ang.: Good agricultural practice, GAP