Ekstrapolacja

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ekstrapolacja

  • (1) W toksykologii: obliczenie przewidywanych zależności dawka-efekt (zob.) lub zależności dawka-odpowiedź dla substancji chemicznej u ludzi i innych organizmów, na podstawie znanych wyników badań in vivo bądź in vitro. Obejmuje ekstrapolację międzygatunkową (przeniesienie danych z jednego gatunku na drugi), wewnątrzgatunkową i ekstrapolację na wrażliwe grupy osobników. Pojęcie może również mieć charakter jakościowy w przypadku gatunków i warunków doświadczenia różniących się od tych, w jakich przeprowadzono oryginalne badania.
  • (2) Potocznie: przewidywanie przebiegu jakiegoś zjawiska na podstawie jego dotychczasowego przebiegu w czasie bądź na podstawie znajomości analogicznego zjawiska.

Ang.: Extrapolation