Związki zaburzające homeostazę układu hormonalnego

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Związki zaburzające homeostazę układu hormonalnego - ksenobiotyki, które po wchłonięciu do organizmu człowieka lub zwierzęcia wykazują aktywność hormonalną na skutek zdolności do konkurencyjnego oddziaływania z odpowiednimi receptorami, modyfikacji poziomu i powinowactwa różnych receptorów, bądź też zaburzania syntezy, transportu, łączenia z białkami receptorowymi (zob. receptory), metabolizmu i wydzielania endogennych hormonów, powodując w konsekwencji wystąpienie szkodliwych efektów.

Ang.: Endocrine disruptors, endocrine disrupter, endocrine disrupting chemicals, EDs, EDCs