Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) - urząd podlegający Komisji Europejskiej udzielający niezależnych opinii naukowych, w tym ocen ryzyka związanych z bezpieczeństwem żywności, dostarczając naukowych podstaw do zarządzania ryzykiem. Do obowiązków EFSA należy również gromadzenie i analiza danych naukowych, identyfikacja pojawiających się zagrożeń oraz wsparcie naukowe udzielane Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej.

Ang.: European Food Safety Agency, EFSA