Biuro do spraw Żywności i Weterynarii

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z FVO)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Biuro do spraw Żywności i Weterynarii (FVO) - urząd podlegający Komisji Europejskiej. Sprawuje kontrolę nad stosowaniem i wdrażaniem wspólnotowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin i warunków bytowych zwierząt w celu zapewnienia ich przestrzegania w państwach członkowskich, rozwija systemy kontroli bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych w zakresie weterynarii i kwestiach fitosanitarnych. Działalność Biura polega m.in. na inspekcjach w państwach członkowskich i krajach trzecich eksportujących do UE oraz sporządzaniu raportów będących podstawą do zmian we wspólnotowej legislacji.

Ang.: Food and Veterinary Office, FVO