Kwasy tłuszczowe

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Fatty acids)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kwasy tłuszczowe - grupa alifatycznych, monokarboksylowych kwasów wchodzących w skład tłuszczów pożywienia i lipidów ustrojowych. Różnią się długością łańcucha węglowego, liczbą i położeniem wiązań podwójnych oraz konfiguracją przestrzenną (cis, trans). Z żywieniowego punktu widzenia, najogólniej dzieli się je na kwasy tłuszczowe nasycone, kwasy tłuszczowe jednonienasycone i kwasy tłuszczowe wielonienasycone.

Ang.: Fatty acids