Badanie genotoksyczności

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Genotoxicity testing)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badanie genotoksyczności - wykonuje się w celu wykrycia zdolności substancji chemicznych do wywoływania zmian w DNA. Istnieje wiele testów stosowanych w badaniach przesiewowych mutagenów i kancerogenów przeprowadzanych na drobnoustrojach [np. test mutacji powrotnych u Salmonella typhimurium i na liniach komórkowych ssaków (np. badanie mutacji genowych na liniach komórkowych chłoniaka myszy), a także umożliwiających ocenę efektów w komórkach rozrodczych (np. test dominujących mutacji letalnych)] lub test dziedzicznych translokacji. Zobacz też: genotoksyczność.

Ang.: Genotoxicity testing