Wskaźnik rozwoju społecznego

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z HDI)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) - wskaźnik pomiaru osiągnięć poszczególnych krajów w zakresie rozwoju i dobrobytu ludności określany na podstawie podziału dochodów, wydłużenia życia ludzkiego i poziomu osiągnięć edukacyjnych. W obliczaniu tego wskaźnika uwzględnia się następujące czynniki:

  • (1) przeciętne dalsze trwanie życia,
  • (2) ogólny wskaźnik skolaryzacji,
  • (3) wskaźnik umiejętności czytania i pisania,
  • (4) produkt krajowy brutto przypadający na jednego mieszkańca.

Ang.: Human development index, HDI