Hipometylacja DNA

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Hipometylacja DNA - obniżenie poziomu metylacji, ujawniane w komórkach nowotworowych jako całkowita demetylacja genomowego DNA lub demetylacja wysp CpG. Może być przyczyną zmniejszenia stabilności chromosomów i aktywacji (nadekspresji) protoonkogenów. Całkowita hipometylacja rozpatrywana jest jako relatywnie późne zdarzenie w rozwoju procesu nowotworowego, w przeciwieństwie do zmian metylacji regionów promotorowych genów, które są zmianami wczesnymi, poprzedzającymi wystąpienie jawnej postaci choroby nowotworowej. Zobacz też hipermetylacja DNA.

Ang.: DNA hypomethylation