Hipoteza zerowa

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Hipoteza zerowa - Założenie, że dwie grupy (lub więcej) nie różnią się pod względem badanej miary (np. zapadalności lub wielkości narażenia). Przeprowadzony test statystyczny nie pozwala na potwierdzenie słuszności hipotezy zerowej. Jej weryfikacja polega na odrzuceniu na rzecz hipotezy alternatywnej lub na stwierdzeniu braku podstaw do odrzucenia. Ang.: Null hypothesis