Acetylacja histonów

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Histone acetylation)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Acetylacja histonów - Rodzaj potranslacyjnej modyfikacji histonów polegający na przyłączeniu grupy acetylowej (-COCH3) do określonych reszt lizyny zlokalizowanych w N-końcowych łańcuchach histonów. Za acetylację odpowiedzialne są acetylotransferazy histonów (HAT), a donorem grupy acetylowej jest acetylo-CoA. Modyfikacja ta osłabia interakcje elektrostatyczne między histonami a DNA, co pozwala na rozluźnienie struktury chromatyny i aktywację transkrypcji genów. Pełni istotną rolę, podobnie jak deacetylacja histonów w procesach rozwoju i różnicowania komórek. Zmianom we wzorze epigenotypu wynikającym z modyfikacji histonów, tj. ich acetylacji i deacetylacji przypisywana jest rola w patogenezie nowotworów.

Ang.: Histone acetylation