Deacetylacja histonów

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Histone deacetylation)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Deacetylacja histonów - odwrotny proces do acetylacji histonów, polegający na odłączeniu grup acetylowych (-COCH3) z N-końcowych łańcuchów histonów, zwiększający stopień kondensacji chromatyny, czego konsekwencją jest utrudniony dostęp DNA dla czynników transkrypcyjnych. Jest katalizowany przez histonowe deacetylazy (HDAC). Pełni istotną rolę, podobnie jak acetylacja histonów, w procesach rozwoju i różnicowania komórek. Zmianom we wzorze epigenotypu wynikającym z modyfikacji histonów, tj. ich acetylacji i deacetylacji przypisywana jest rola w patogenezie nowotworów.

Ang.: Histone deacetylation