Insektycydy fosforoorganiczne

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Insektycydy fosforoorganiczne - ogólna nazwa związków chemicznych, które są estrami, amidami lub pochodnymi tiolowymi kwasu fosforowego. Są one zazwyczaj oleistymi cieczami trudno rozpuszczalnymi w wodzie, a dobrze w rozpuszczalnikach organicznych, łatwo przenikającymi przez bariery biologiczne organizmów (np. skóra) i powodującymi fosforylację białek. Wykazują silne działanie jako inhibitory cholinoesteraz, zarówno acetylocholinoesterazy jak i cholinoesterazy, zaburzając prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Znalazły zastosowanie jako środki ochrony roślin i produkty biobójcze do zwalczania owadów.

Ang.: Organophosphorus insecticides