Konstytutywny receptor androstanu

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Konstytutywny receptor androstanu (CAR) - wyspecjalizowane białko, zaliczane do rodziny receptorów jądrowych zaangażowane w regulację transkrypcji licznych genów. W przeciwieństwie do innych receptorów jądrowych jest konstytutywnie aktywny (funkcjonuje bez udziału liganda). Ulega ekspresji głównie w wątrobie i jelicie – narządach zaangażowanych w biotransformację i eliminację ksenobiotyków. Bierze udział w regulacji ekspresji izoform cytochromu P450. Wykazuje swoistość gatunkową i wybiórczość wobec ligandów. Klasycznym związkiem aktywującym ten rodzaj receptora jest fenobarbital.

Ang. Constitutive androstane receptor, CAR