ADME

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z LADME)
Skocz do: nawigacja, szukaj

ADME - Akronim stosowany w farmakokinetyce i toksykokinetyce do opisu losu ksenobiotyku w organizmie. Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw głównych procesów, które zachodzą od momentu dostania się substancji do organizmu do jego wydalenia (A: absorption – wchłanianie; D: distribution – rozmieszczanie); M: metabolism – metabolizm; E: excretion – wydalanie. W przypadku leków stosuje się również akronim LADME, gdzie pierwsza litera L pochodzi od angielskiego słowa liberation – uwalnianie – oznaczającego przechodzenie substancji czynnej z określonej postaci leku do środowiska, z którego może zostać wchłonięta do organizmu. Ang.: ADME