Najniższy poziom spożycia

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z LTI)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Najniższy poziom spożycia (LRNI, LTI) - norma żywienia oznaczająca najmniejszą dopuszczalną ilość danego składnika odżywczego wyznaczoną z krzywej rozkładu normalnego jego spożycia. Pokrywa ona podstawowe zapotrzebowanie niektórych osobników w danej grupie ludności, którzy charakteryzują się zmniejszonym zapotrzebowaniem na ten składnik (2,5% osób z grupy). Określa poziom spożycia, poniżej którego u prawie wszystkich osób w grupie (97,5%) może powstać ryzyko niedoboru. Ilościowo odpowiada średniemu zapotrzebowaniu grupy minus 2 odchylenia standardowe.

Ang.: Lower reference nutrient intake, lowest threshold intake, LRNI, LTI