Najmniejsze stężenie powodujące dające się zaobserwować skutki

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Najmniejsze stężenie powodujące dające się zaobserwować skutki (LOEC) - w badaniach toksyczności dla organizmów wodnych: najmniejsze stężenie, przy którym badana substancja w określonym czasie narażenia powoduje statystycznie istotny szkodliwy wpływ na wzrost badanych organizmów w porównaniu z grupą kontrolną.

Ang.: Lowest observed effect concentration, LOEC