Indeks mitotyczny

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z MI)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Indeks mitotyczny (IM) - wskaźnik stopnia proliferacji komórkowej danej populacji komórek. Określa stosunek liczby komórek znajdujących się w jednej z faz mitozy, najczęściej w metafazie, do całkowitej liczby badanych komórek danej populacji. Często wyrażany jako odsetek komórek w stadium podziału.

Ang.: Mitotic index, MI