Margines bezpieczeństwa

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z MOS)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Margines bezpieczeństwa (MOS) - jeden z parametrów charakterystyki ryzyka w procedurze oceny ryzyka. Jego wartość wyznacza się z ilorazu wartości NOAEL przez szacunkową lub teoretyczną wartość narażenia na daną substancję chemiczną. Ponieważ dla efektów toksyczności ostrej, działania drażniącego i uczulającego rzadko można określić NOAEL, przy jego wyznaczeniu korzysta się z wartości LD50 lub LC50.

Ang.: Margin of safety, MOS