Badanie toksyczności ostrej drogą pokarmową – metoda klas ostrej toksyczności

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Metoda klas toksyczności)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badanie toksyczności ostrej drogą pokarmową – metoda klas ostrej toksyczności - metoda alternatywna do badania toksyczności ostrej drogą pokarmową i badania toksyczności ostrej drogą pokarmową – metodą ustalonej dawki. Postępowanie, w którym stosuje się 3 zwierzęta na każdym poziomie dawkowania. Dawkę początkową wybiera się spośród trzech ustalonych poziomów 25, 200 i 2000 mg/kg m.c. Wyjściowym poziomem powinien być taki, który spowoduje padnięcie przynajmniej jednego z badanych zwierząt (Wytyczna OECD 423).

Ang.: Acute oral toxicity – acute toxic class method