MikroRNA

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z MicroRNAs)
Skocz do: nawigacja, szukaj

MikroRNA (miRNA) - klasa krótkich, około 24. nukleotydowych, jednoniciowych, regulatorowych, niekodujących cząsteczek RNA. Ich biologiczna funkcja związana jest z potranskrypcyjnym wyciszaniem docelowych genów. Biorą udział w kontroli wielu procesów biologicznych, w tym proliferacji komórkowej, apoptozy oraz różnicowania komórek. Ekspresja mikroRNA, podobnie jak w przypadku genów kodujących, może być regulowana przez mechanizmy epigenetyczne przy czym same miRNA mogą także modulować te mechanizmy. Nieprawidłowej ekspresji i/lub funkcji genów miRNA przypisywana jest istotna rola w etiopatogenezie nowotworów.

Ang. MicroRNAs, miRNAs