Krajowe laboratorium referencyjne

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z NRL)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Krajowe laboratorium referencyjne (NRL) - laboratorium powołane przez kompetentny organ administracji rządowej państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej w celu pełnienia wiodącej roli w zakresie badań wymaganych prawem wspólnotowym i krajowym. Do zadań NRL należy m.in., współpraca z laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej, współpraca z laboratoriami urzędowej kontroli w danym kraju, organizowanie badań porównawczych, działalność szkoleniowa, itp.

Ang.: National reference laboratory, NRL