Nadzorowane badania polowe

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Nadzorowane badania polowe - badania naukowe, w których pestycydy stosowane są na uprawy w warunkach odzwierciedlających normalną praktykę i zalecany zakres stosowania. Po zbiorze produktu roślinnego przeprowadza się ilościową analizę pozostałości zastosowanego pestycydu w danym produkcie. Na ich podstawie wyznacza się wartości NDP oraz dokonuje oceny ryzyka dla konsumenta.

Ang.: Supervised field trials