Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) - najwyższy, prawnie dopuszczalny poziom stężenia pozostałości pestycydów w żywności i paszy lub na ich powierzchni ustalony na podstawie nadzorowanych badań polowych wykonanych zgodnie z dobrą praktykę rolniczą i oceny ryzyka uwzględniającej narażenie najbardziej wrażliwych grup konsumentów. Wyrażany jest w mg/kg produktu, a w przypadku pestycydów wykazujących właściwości lipofilne w mg/kg tłuszczu dla żywności pochodzenia zwierzęcego (zob. też definicja pozostałości pestycydu).

Ang.: Maximum residue level, MRL