Nukleotyd

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Nukleotyd - monomeryczna jednostka DNA lub RNA składająca się z zasady purynowej lub pirymidynowej i cukru pięciowęglowego, do którego przyłączona jest grupa fosforanowa. Wyróżnia się również wolne nukleotydy zawierające więcej (2 lub 3) grup fosforanowych; są one związkami dostarczającymi energii komórce (zob. też adenozynotrifosforan).

Ang.: Nucleotide