Stronniczość

Z Leksykon NIZP-PZH
(Przekierowano z Obciążenie)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stronniczość (Obciążenie) -

  • W epidemiologii: systematyczny błąd w wynikach lub opracowaniach na poziomie zbierania danych, ich analizy, interpretacji lub publikowania, który prowadzi do powtarzającego się co do kierunku odchylenia od prawdy. Może mieć wiele przyczyn i nie implikuje świadomego fałszerstwa.
  • W analizie chemicznej: używa się na ogół terminu 'obciążenie', który oznacza różnicę pomiędzy wartością oczekiwaną wyników badania a przyjętą wartością odniesienia. Jest opisywane jako całkowity błąd systematyczny danej metody analitycznej, na który wpływ może mieć jedna lub więcej składowych. Różnica pomiędzy wartością średnią wyników badania a przyjętą wartością odniesienia. Może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne.


Ang.: Bias