Oporność nabyta

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Oporność nabyta - powstaje w wyniku zmian w kodzie genetycznym bakterii na drodze mutacji lub nabycia fragmentu DNA od innej komórki bakteryjnej drogą transformacji i rekombinacji, lub ruchomego elementu genetycznego jak plazmid lub transpozon, niosącego gen oporności na dany antybiotyk. Komórki, które uzyskały cechę oporności są selekcjonowane podczas antybiotykoterapii, tworząc populacje bakterii opornych. Wynikiem mutacji punktowych jest np. oporność pałeczek Gram(-) lub gronkowców na fluorochinolony, natomiast oporność pałeczek Gram(-) na antybiotyki beta-laktamowe wynikająca z wytwarzania enzymów ESBL jest uwarunkowana obecnością plazmidów, które mogą być przekazywane między komórkami. Oporność enterokoków na glikopeptydy wynika z posiadania transpozonu, zawierającego zespół genów warunkujących oporność. Patrz też antybiotykooporność Ang.: Acquired resistance